life insurance pdf notes
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

life insurance pdf notes शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सातबाराला स्वतःच्या माध्यमातून ऑनलाईन पद्धतीने पिक पेरा नोंदवण्याची उपलब्ध करून देण्यात आलेली तरतूद म्हणजे ई पीक पाहणी. या ई पिक पाहणी प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकरी खरीप, रब्बी, उन्हाळी अशा विविध हंगामातील पिकाच्या नोंदी नमुना 12 ला नोंदवत आहे. ज्यामध्ये विहिरी, शेतातील घर, फळबाग, किंवा बांधावरील झाडे या सर्वांच्या नोंदी देखील करत आहे.

life insurance pdf notes यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून ई पीक पाहणी प्रकल्प राबवला जात आहे. प्रकल्प राबवत असताना खरीप रब्बी आणि उन्हाळी असे तीन हंगामामध्ये या नोंदी करता येतात आणि यासाठी तिन्ही हंगामामध्ये ई पिक पाहणीचा प्रकल्प राबवला जातो. मात्र हा प्रकल्प राबवत असताना याचा कालावधी नेमका काय असतो याच्याबद्दल बऱ्याच शेतकऱ्यांना माहिती होत नाही. तर नेमकी कोणत्या हंगामाचा काय कालावधी आहे हे जाणून घेण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.

कसे होते पीक विम्याचे वितरण

life insurance pdf notes

कोणत्या हंगामाचा काय कालावधी आहे


Discover more from Shetiyojana

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Discover more from Shetiyojana

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading